basisfilosofie historiek boekstartgemeenten de boekenboot promotiematerialen internationaal onderzoek pers partners

Onderzoek

Onderzoek 2012-2013


Tussen 1 september 2012 en 30 november 2013 onderzocht het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) op vraag van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege en Stichting Lezen (nu Iedereen Leest) de impact van Boekstart (toen nog Boekbaby's). Het onderzoek bij een representatief staal van 472 ouders, 176 vrijwilligers van de consultatiebureaus en 58 bibliotheekmedewerkers uit 20 Boekbaby’s-gemeenten wijst uit dat zowel de ouders, de bibliotheken als de consultatiebureaus overtuigd zijn van de waarde van het project, al worden de ouders nog niet op iedere plek even goed geïnformeerd over de bedoeling ervan.


De resultaten zijn overwegend positief. Liefst 90% zegt het babypakket te hebben ontvangen. Het peuterpakket (vanaf 15 maanden) bereikt 62,5% van de ouders. 98,5% van de gezinnen gebruikt de boeken uit het babypakket, 97,1% doet dat met de boeken uit het peuterpakket. Bij de 62,5% van de ouders die het peuterpakket afhalen in de plaatselijke bibliotheek doen anderstalige ouders dit iets minder vaak dan Nederlandstalige ouders. Hetzelfde geldt voor laaggeschoolde ouders t.o.v. hogergeschoolde. Anderstalige en laaggeschoolde ouders blijken als kind zelf minder gebruik te hebben gemaakt van de bibliotheek. Dankzij Boekstart worden 20,8% van de ouders lid van de bibliotheek en 21,2 % bezoekt de bib vaker. Heel wat ouders (bijna 4 op de 10) kopen meer boeken voor hun baby of peuter. Bij de laaggeschoolde en anderstalige groep is dat zelfs meer dan de helft (52,5% tot 55,2%). Ze lezen door de Boekstart ook vaker voor (51,2 tot 57,4%) of kijken samen met hun kinderen in de boeken.


“Dat is een moment dat je deelt en dat je hem iets kan leren ook, voor de nieuwe dingen dan. En ook iets dat hij kan delen met jou, zo van, kijk, ik weet dat al, ik kan dat al. ’t Is wederzijds, ja, ik vind dat leuk.” (Een ouder over de gunstige invloed van voorlezen)


Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Kinderen in het gezin met boeken laten omgaan, zou bij wijze van spreken een dagelijks “ritueel” moeten kunnen zijn. Boekstart helpt die eerste pasjes naar het boek te zetten. Illustratief is dat de bevraagde ouders en hun kinderen allemaal genieten van die boekmomenten. Ook daarom past dit project naadloos in ‘Groeien in cultuur’, de visienota over Cultuureducatie bij jongeren. Lezen en taal prikkelen immers de menselijke verbeelding en de nieuwsgierigheid naar meer.”


“Zowel de ouders als de medewerkers van de deelnemende consultatiebureaus en bibliotheken zijn bijna unaniem positief over de waarde en het nut van het project”, concluderen de onderzoekers. Iedereen Leest wil het bereik en de impact van Boekstart nog vergroten door met lokale samenwerkingsverbanden nog meer gemeenten aan boord te halen. In gemeenten waar Boekstart nu al loopt, zal er extra aandacht gaan naar vorming voor de vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers die de pakketten uitdelen aan de gezinnen. Een eerste stap was een studiedag op vrijdag 13 juni bij Kind en Gezin in Brussel, waar ook de resultaten van het onderzoek werden toegelicht.

De samenvatting van het onderzoek vindt u hier.
Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.
Een verslag van de studiedag vindt u hier.

Onderzoek 2005-2008


Boekstart startte in 2005 onder de naam Boekbaby's als een pilootproject in tien Vlaamse steden en gemeenten.*

Tweeëntachtig gezinnen namen gedurende twee jaar deel aan een uitgebreid onderzoek door de Universiteit Gent in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

 

Het onderzoek bracht de omstandigheden in kaart die een succesvolle leesbevorderingspraktijk binnen het gezin bevorderen én belemmeren. Tegelijkertijd werd er gezocht naar positieve praktijkvoorbeelden van leesbevordering in gezinnen.

Het materiaal voor dit kwalitatieve onderzoek werd verzameld door vooraf opgestelde vragenlijsten, verschillende open ‘diepte-interviews’ en observaties in elk van de deelnemende gezinnen.

 

Hier kan je het artikel met de belangrijkste onderzoeksresultaten downloaden.
Hier vind je het Engelstalige artikel.
Wil je de uitgebreide onderzoeksresultaten inkijken, stuur dan een mailtje naar boekstart@iedereenleest.be.


Vanaf september 2008 kregen alle kinderen van 6 maanden oud in 20 Vlaamse gemeenten een Boekstartpakket in het consultatiebureau van Kind en Gezin. De pakketten werden uitgedeeld door de vrijwilligers die de ouders onthalen en de kinderen meten en wegen. Eind 2008 werden deze vrijwilligers bevraagd tijdens 2 focusgesprekken. Het verslag hiervan lees je hier.

 

Op 23 januari 2009  was Bruno Vanobbergen, pedagoog aan de Universiteit van Gent en coördinator van het Boekstartonderzoek, te gast bij 'De Madammen' op Radio 2. Samen met hem namen ze de resultaten van het Boekstartonderzoek onder de loep. Je kan het fragment hier beluisteren.


In Groot-Brittannië waar Bookstart al in 1992 werd opgestart, is heel wat onderzoek verricht. De resultaten lees je hier.


*Beernem, Beveren, Ieper, Kortrijk, Lokeren, Sint Niklaas, Stekene, Waregem, Wingene en Zele.

Boekstart is een project van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.